banner
Medezeggenschapsraad

Elke school moet een medezeggenschapsraad hebben. Via deze raad kunt u als ouder, leerling of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan of over fusieplannen. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel.

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

Informatierecht: Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad.

Instemmingsrecht: Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van de formatie van de school.

Vanuit ASG is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd.

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).