banner
Jan Huigen

De Peuterspeelzaal Jan Huigen maakt ook deel uit van onze Brede School. Doordat zij in ons gebouw gevestigd zijn is voor de kinderen heel natuurlijk om na hun peutertijd door te stromen naar De Zevensprong. De kinderen kennen de school al enigszins doordat zij soms deelnemen aan een activiteit van de school of omdat er kinderen uit de bovenbouw komen voorlezen bij de peuterspeelzaal.