banner
Heeft u een klacht?

Indien er klachten zijn over het onderwijs aan uw kind of over andere zaken, kunt u daar het beste met de meest betrokken persoon over spreken. Meestal is dat de leerkracht. Wanneer dit gesprek niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, kunt u een afspraak maken met de directie van de school. Deze zal in de meeste gevallen wanneer er ook een leerkracht bij betrokken is, de leerkracht vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Wanneer u er op deze wijze niet uitkomt, kunt u ook contact opnemen met onze clusterdirecteur Arnica Derkink, via het bestuur van onze school, ASG.

Wanneer u toch nog steeds met een klacht blijft zitten, kunt u contact opnemen met de landelijke klachtencommissie in het onderwijs.