banner
Leerlingraad

Wat is een leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten twee leerlingen uit elke klas, vanaf groep 5 tot en met groep 8. Deze groep kinderen komen één keer per maand samen om te praten over problemen, wensen en adviezen over de school en omgeving. Zij zijn democratisch gekozen in hun groep en vertegenwoordigen alle kinderen in hun groep.

Waarom een leerlingenraad?

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Met de leerlingenraad willen wij:

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid van schoolse zaken bevorderen.

Het stimuleren van het vormen en uiten van een eigen mening.

Leren anderen hun mening of ideeën te respecteren.

De leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen.

Het stimuleren van zowel samenwerken als leiding geven in een groep.

Bevorderen van actief burgerschap.

 

right_image