banner
Verlof aanvragen

In bepaalde gevallen kunt u van de schoolleiding toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Bijvoorbeeld bij ziekte, religieuze feestdagen, verhuizing, bruiloft en gewichtige omstandigheden zoals overlijden van een familielid of een begrafenis.

Ook als u door uw beroep of dat van uw partner echt geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan, in overleg met de leerplichtambtenaar, uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra verlof krijgen. Dit is niet toegestaan in de eerste twee schoolweken na de zomervakantie.

De regels omtrent verlof kunt u nalezen in de brochure Extra en Bijzonder Verlof. Wanneer u  verlof aanvraagt, dient u dit ruim van tevoren (minimaal 8 weken) te doen. De directeur besluit in principe binnen twee weken of het verlof wordt toegekend. Verlofaanvragen worden via Social Schools gedaan.

Voor het aanvragen van verlof voor godsdienstige feestdagen (bijvoorbeeld het offerfeest en het lichtjesfeest) zijn de richtlijnen versoepeld. Melding van de afwezigheid van uw kind(eren) is voldoende.