banner
Onderwijskwaliteit

De Zevensprong staat voor goed en gestructureerd onderwijs. Om dit te kunnen vormgeven maken wij onder andere gebruik van allerlei methodieken. Niet alleen methodes voor de vakken die we geven maar ook vaste formats voor de manier van instructie geven en het klassenmanagement. Dat deze manier van onderwijs zijn vruchten afwerpt kunt u terug lezen in het lovende inspectierapport van maart 2012. Dit rapport kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie. In september 2016 was het vervolgbezoek en ook hier was de inspectie zeer lovend over ons onderwijs en naar aanleiding hiervan zijn we in schooljaar 17/18 en 18/19 als team bezig ons onderwijs in begrijpend lezen en woordenschat verder richting excellent niveau te ontwikkelen.

 

right_image

Links

Rapport Onderwijsinspectie (september 2016)