banner
Ouderraad

Wij zijn het enthousiaste team van de Ouderraad en zorgen ervoor dat er drinken en wat te eten Is voor de kinderen bij bijv : sportdag, sponsorloop, Pasen, Sint feest, Kerstfeest, musical en andere activiteiten. Ook versieren we de school met Sinterklaas en Kerstfeest en zitten we in het luizen controle team.

Mocht U ook in de ouderraad en/ of het luizen controle team willen, of eens ergens mee willen helpen, neem dan contact op met Renate Vlietstra.

Omdat wij deze activiteiten niet volledig uit het schoolbudget kunnen betalen, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover een brief met de mogelijkheid gespreid te betalen. Ook kunt u precies zien waar de bedragen aan uitgegeven worden. Het is altijd mogelijk om een betalingsregeling via meester Sander te treffen.

Rekeningnummer: NL32 INGB 0007 7767 10 t.n.v. Ouderraad OBS De Zevensprong

right_image

Contact persoon

Renate Vlietstra