banner
Ouderbetrokkenheid

Onder ouderbetrokkenheid verstaan wij niet hoe vaak u uw kind zelf naar school brengt of hoe vaak u kunt helpen bij activiteiten op school. Wat wij er wel mee bedoelen is dat het voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk is dat ouders de ontwikkeling op school volgen en daar thuis ondersteuning aan geven. Wij vinden het daarom belangrijk u als ouder regelmatig contact heeft met school over de ontwikkeling van uw kind.

School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. De verantwoordelijkheid voor de leerprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen, ligt zowel bij de school als bij de ouders. Informeel leren (leren in het dagelijks leven) is heel belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Wanneer wij met elkaar een goede balans vinden tussen het formele leren (op school) en het informele leren kunnen wij de talenten van de kinderen het beste tot zijn recht laten komen!