banner
Ons onderwijs

Wij besteden op De Zevensprong veel aandacht aan de basisvakken taal, (begrijpend) lezen en rekenen. Deze basis is namelijk nodig om vervolgens ook met de andere vakken zoals bijvoorbeeld wereldoriƫntatie, handvaardigheid en ICT aan de slag te gaan. Om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen nemen wij zowel methode gebonden toetsen als CITO LVS toetsen af. Wij kijken niet alleen naar het behaalde resultaat van de toets maar kijken juist naar de groei die een kind doormaakt. Doordat wij veel differentiatie binnen de groepen kunnen bieden, kunnen we ons onderwijs aanpassen aan ieder kind. Voor de specifieke manier van werken per leerjaar, verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.

right_image